Få full insyn och kontroll över din solenergiproduktion till ett oslagbart pris av endast 1495 kr*!

Vår unika tjänst erbjuder mer än bara en omfattande översikt över ditt solcellssystem – den ger dig också möjligheten att tryggt bibehålla dina garantier, minimera risken för husbränder och förlänga systemets livslängd. Genom att kombinera teknisk expertis med praktiska fördelar strävar vi efter att skapa en heltäckande lösning för dig som ny villaägare.

För endast 1495 kr* får du:

 • Visuell inspektion: Regelbunden visuell inspektion av solcellspaneler, kablar, kopplingslådor och stödstrukturer för att upptäcka eventuella synliga skador, smuts eller föroreningar.

 • Kabelkontroll: Kontroll av kabelförbindelser och säkerställande av att de är ordentligt isolerade och inte utsatta för skador eller gnagare.

 • Kontroll av inverter: Övervakning och testning av omvandlaren (invertern) som omvandlar den genererade likströmmen till växelström för användning i hushållet eller anslutning till elnätet.

 • Firmware-uppdateringar: Kontroll och genomförande av eventuella firmware-uppdateringar som tillhandahålls av tillverkaren. Uppdateringar kan förbättra prestanda, säkerhet och kompatibilitet med andra systemkomponenter.

 • Temperaturkontroll: Övervakning av inverterns temperatur för att säkerställa att den inte överhettas. Placeringen av invertern spelar en viktig roll här, och om den är installerad i ett område med begränsad ventilation kan det vara nödvändigt att implementera ytterligare kylning.

 • Säkerhetsgenomgång: Genomgång av säkerhetsprotokoll och system för överströmsskydd och jordfelsbrytare för att säkerställa säker drift och minimera risker för användare och tekniker.

 • Testning av batterisystem (om tillämpligt): Om anläggningen är kopplad till ett batterisystem för energilagring bör batterierna testas för att säkerställa att de laddas och fungerar korrekt.

 • Varselmärkning/skyltning: Granskning av varningsskyltarna för att säkerställa att de inte har blivit otydliga över tiden. Vid behov kommer vi att uppdatera dem för att säkerställa tydlighet och läsbarhet. Detta är viktigt för säkerheten och tydlig kommunikation kring din solcellsanläggning.

 • Dokumentation: Överlämnade dokumentationen är en ovärderlig resurs som ger dig insyn i hur din solcellsanläggning fungerar och vägledning för dess långsiktiga vård och användning. Vi ser till att du har tillgång till all den information du behöver för att dra full nytta av ditt investerade solenergisystem.

 • Värmekamera (Thermografi): Med hjälp av termografi för solceller kan vi detektera varma fläckar eller andra temperaturavvikelser som kan indikera felaktiga anslutningar, skadade celler eller andra utmaningar som kan påverka prestanda och långsiktig hållbarhet. Genom att agera snabbt på dessa indikationer kan du undvika att problemen försämras och på så vis förlänga både solcellernas livslängd och hela systemets totala effektivitet (tillkommande kostnad).

Oavsett om du är en erfaren solcellsanvändare eller en nykomling inom området är vårt prisvärda erbjudande ett måste för att säkerställa att du får ut det bästa av din solcellsanläggning.

Missa inte chansen att ta kontroll över din energiproduktion och maximera ditt utbyte – boka din tjänst för endast 1495 kr*.

 • Priset gäller för solcellsinstallationer med en kapacitet på upp till 17 kW.